Pompele de caldura ASG constituie surse de incalzire in noile conditii stabilite de legislatia europeana

POMPELE DE CALDURA ASG constituie surse de incalzire a imobilelor in conditiile stabilite de legislatia europeana prin Directiva 2010/31/EU a Parlamentului European si de legislatia Romaniei

Sectorul cladirilor reprezinta 40% din consumul total de energie in Uniunea Europeana. Din acest motiv, reducerea consumului de energie in acest sector reprezinta o prioritate in cadrul obiectivelor europene de eficienta energetica.

Legislatia europeana care stabileste directiile de urmat in vederea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor, legislatie la care si tara noastra s-a aliniat prin legislatia intrena, cuprinde urmatoarele directive:

 • Directiva 2010/31/EU a Parlamentului European privind performanţa energetică a clădirilor
 • Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică
 • Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Legislatia interna s-a aliniat acestor directive prin urmatoarele acte normative:

 • Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010 si actualizata in anul 2020
 • Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în 2013 si modificata si completata prin Legea 101/01.iulie 2020;
 • Legea eficienţei energetice, nr. 121/2014
 • CE STABILESC IN ESENTA ACESTE ACTE NORMATIVE?

  Stabilesc faptul ca toate cladirile a caror executie se bazeaza pe autorizatia de construire, vor trebui ca din data de 31 decembrie 2020 sa respecte standardul nZEB (nearly zero energy building, adica constructii care necesita energie aproape de zero), deci sa necesite un consum de energie cat mai mic, ASIGURAT PRIN RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE si sa asigure un grad ridicat de eficienta energetica.

  Pentru cladirile publice, aceasta obligatie era valabila inca de la finalul anului 2018.

  In consecinta, din anul 20121, aceste reglementari se aplica la nivel European asupra tuturor categoriilor de cladiri private, respective locuinte individuale, blocuri multifamiliale, cladiri de birouri etc.

  Conform Legii 372/2005, modificata si completata prin Legea 101/01.07.2020, art. 15, o cladire al carei consum de energie este aproape egal cu zero, reprezinta o cladire cu o performanta energetica foarte ridicata, la care necesarul de energie pentru asigurarea performantelor energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit astfel: în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021; din resurse regenerabile.

  Adoptarea surselor de energie regenerabila reprezinta o prioritate iar pompele de cladura ASG sunt solutia ideala in acest sens.

  Eficiența energetică în construcții este un principiu materializat sub diverse forme:

  • Clădiri independente energetic; O clădire este considerata independentă energetic dacă este foarte bine izolată termic și nu folosește sisteme convenționale pentru confortul termic şi iluminat.
  • Clădiri pasive / active; O clădire pasivă înseamnă o clădire cu un consum redus de energie, pasivitatea se realizează prin echilibru între energia consumată din sistemul general şi energia produsă prin sisteme proprii. O clădire activă se caracterizează prin faptul că produce energie mai mult decât foloseşte
  • Clădire ecologică (Eco clădiri); O clădire ecologică este o construcție care a fost proiectată în scopul de a fi eficientă din punct de vedere energetic și pentru a avea un impact redus asupra poluării mediului.
  • Clădiri verzi. Clădire verde este un termen folosit pentru clădirile construite și folosite la un mod responsabil față de mediul înconjurător, în tot ciclul de viață al acestora: proiectare, construire, folosință, întreținere, renovare și demolare. O clădire verde este o clădire care nu prezintă pierderi termice deoarece este foarte bine izolată. Totul este reciclabil, inclusiv materialele din care este realizată. Asigură o protecţie a mediului adecvată scopului. Deși costurile acestui tip de locuință sunt mai mari decât ale uneia obișnuite, orice investiție poate fi recuperată prin reducerea substanțială a costurilor legate de energia consumată in toate etapele.

  MODALITATI DE IMBUNATATIRE A EFICIETEI ENERGETICE A CLADIRII

  Utilizarea de tehnologii precum:

 • izolarea termică îmbunătățită; folosirea unor surse de lumină eficiente energetic
 • încălzirea solară a apei;
 • un management mai bun al consumului de apă;
 • utilizarea responsabilă a lemnului forestier;
 • utilizarea materialelor reciclate și a materialelor locale;
 • poziționarea clădirilor în raport cu punctele cardinale și direcția vântului dominantă (amplasarea ferestrelor astfel încât in timpul iernii să se profite cât mai mult de căldura furnizată de soare, iar pe timp de vară construcția să beneficieze de surse de umbră).
 • utilizarea unui widfang la intrarea in cladire;
 • Sectorul construcţiilor este strâns legat de domeniul eficienţei energetice iar din acest motiv, România la fel ca toate statele membre UE a adoptat Legea eficienţei energetice, nr. 121/2014. (Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 2014) Prin adoptarea acestei legi România şi-a respectat angajamentul faţă de Parlamentul European şi de Consiliul UE de a pune în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru aplicarea Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică. Având la bază această lege, România în următorii ani trebuie să respecte politica Uniunii Europene şi pâna la finele anului 2020 să îşi indeplinească ţintele propuse şi anume de reducere a consumului de energie cu 19%.